Quy Trình Thiết Kế

avatar image
Quy trình thiết kế 79logo.com

QUY TRÌNH THIẾT KẾ 79LOGO.COM:( theo thứ tự từ 1 đến 5)
1/ THU THẬP THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ
2/ 
HAI BÊN TIẾN HÀNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
3/ GỬI MẪU THIẾT KẾ CHO KHÁCH LẦN ĐẦU
4/ ĐIỀU CHỈNH MẪU THIẾT KẾ VỪA Ý
5/ BÀN GIAO FILE & KẾT THÚC HỢP ĐỒNG

000QUY TRINH THIET KE 79LOGO-01.jpg