Khách Hàng

Hệ Thống Siêu Thị Maximark

picture-98
Cập nhật 10-05-2015 09:26, lượt xem: 2151 lần

Thiết kế POSM hệ thống Siêu thị Maximark các kỳ Giá tốt »xem chi tiết

Công Viên Văn Hóa Đầm Sen

picture-57
Cập nhật 11-01-2015 16:52, lượt xem: 2352 lần

Tham gia các hoạt động thiết kế phục vụ cho các sự kiện của Công Viên Văn Hóa Đầm Sen »xem chi tiết

Tập Đoàn Bút Bi Bến Nghé

picture-34
Cập nhật 11-01-2015 11:09, lượt xem: 2533 lần

Thiết kế bao bì thương hiệu bút bi Bến Nghé »xem chi tiết

Ngân Hàng Phương Đông

picture-32
Cập nhật 11-01-2015 10:45, lượt xem: 2196 lần

Đồng hành cùng 79logo.com trong chương trình ấn phẩm quảng cáo »xem chi tiết

Tập Đoàn Shop & Go

picture-8
Cập nhật 11-01-2015 10:32, lượt xem: 2345 lần

Sử dụng dịch vụ trong 1 chiến dịch quảng cáo tết 2015 »xem chi tiết